lokal-rattigheterskyldigheter-970x450

Ekonomi/nyckeltal

År 2016 2015 2014 2013 2012
Omsättning 55929 64 714 64570 66 031 57 962
Resultat e. Finansiella poster 64122 5 328 1 728 2 757 5 613
Balansomslutning 534621 576 023 573 326 546 629 367 126
Eget Kapital 106617 93 325 87 997 46 296 43 966
Medelantal anställda 16 21 24 29 30